Tie­to­suo­ja­se­los­te

Rekisterin nimi


TopKate Oy:n asia­kas­tie­to­re­kis­te­ri


Rekisterinpitäjä


TopKate Oy, Y-tunnus 3138463-3


Rekisteriasioista vastaava henkilö


Kari Savolainen, toimitusjohtaja


Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisterin käyttötarkoitus on toimia TopKate Oy:n asia­kas­tie­to­re­kis­te­ri­nä.


Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:


  • Tilausten käsittely ja toimitus
  • Laskutus- ja maksuliikenne
  • Markkinointi


Säännönmukaiset tietolähteet


Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yri­tys­tie­to­re­kis­te­reis­tä sekä yhteisiltä yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta.


Rekisterin tietosisältö


Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä TopKate Oy:lle antamia tietoja.


Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:


  • Henkilön nimi
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot


Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja TopKate Oy:n yhteisille yh­teis­työ­kump­pa­neil­le asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.


Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.


Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.


Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.


Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto


Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä TopKate Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.


Tie­to­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miin tallennetut tiedot


Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Vain erikseen määrätyillä TopKate Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin.  Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.


Tarkastus- ja kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26–28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.


Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.

Luotettava-Kumppani-logo_verkkosivuille-me.jpg
2020_topkate_logo-me.png

© TopKate Oy 2020-2021

Päivitetty viimeksi 13.1.2021